Visie

Binnen organisaties, of het nu commerciële - of (semi) overheidsorganisaties zijn, is een steeds sterkere nadruk op klantgerichtheid. De trend binnen veel organisaties is hier echter vaak mee in tegenspraak: te veel werkgroepen, onduidelijke plannen en een veelheid aan rapporten. En dat terwijl er een groeiende behoefte bestaat aan meetbare resultaten, actie, afgeronde projecten en zichtbare vorderingen.

Benschop Proces- en Managementadvies wil zich middels Business Process Redesign richten op het optimaliseren van organisaties door zich te richten op de (Administratieve) Bedrijfsprocessen èn op de mensen die deze processen uitvoeren of aansturen. Door zich te richten op de (her)inrichting van bedrijfsprocessen, het creëren van draagvlak en begrip bij de mensen die het administratieve werk verzetten en het optimaliseren van het gebruik van IT systemen kan een bijdrage geleverd worden aan de efficiency en effectiviteit van organisaties. Want juist in de IT blijken de hoge investeringskosten vaak niet tot de resultaten te hebben geleid die men er vooraf van verwachtte.