Process Mapping; de methode

Subprocessen opsplitsen in processtappen

subprocessen opsplitsen in processtappen

Navigatie vaststellen

navigatie vaststellen

Aspectgebieden vastleggen

aspectgebieden vastleggen

Koppelingen aanbrengen

koppelingen aanbrengen

De donker rode horizontale balken representeren de primaire en secundaire processen. De primaire en secundaire procesbalken zijn opgebouwd uit een of meer processen. Dit zijn de grijze horizontale stroken binnen de primaire processen. Processen bestaan uit meerdere processtappen(de bolletjes).

Om op processtapniveau (bolletje) inzicht te verkrijgen in:
- welke rol voert processtap uit
- welke activiteit wordt uitgevoerd
- welke informatiesysteem (module - scherm) ondersteunt processtap
- welke wet en regelgeving is relevant
- welke kennisconponent is aan de orde
- welk product (deelproduct) komt tot stand
zijn decomposities van aspectgebieden gemaakt.