Process Mapping, waarom?

Organisatie moet een instrument hebben om de gevolgen van veranderingen t.g.v. de introductie en-of aanpassing van compliance, risico- crisis- en contiunity management inzichtelijk te maken en de impact van de veranderingen te kunnen vaststellen. De meeste organisatie hebben vandaag de dag te maken met: veel werkgroepen, onduidelijke plannen en een veelheid aan projecten en informatiestromen. Hierin is een groeiende behoefte aan meetbare resultaten, actie, afgeronde projecten en zichtbare vorderingen. Maar vooral ook om bestaande bedrijfsprocessen inzichtelijk maken. Dit heeft als doel de impact van de verandering bepalen op bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen probleemgebieden aanwijsbaar gemaakt worden.

Voordelen hiervan zijn: inzicht en begrip medewerkers van te veranderen organisatie-onderdelen vergroten, beeld nieuwe organisatie duidelijk definiëren en Informatiestromen in kaart brengen.