Bedrijfsprocessen

Een bedrijfsproces is een verzameling van logisch samenhangende taken, die in een organisatie worden uitgevoerd om een vooraf vastgestelde uitkomsten te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn het inkoopproces bij een groothandel, de afwikkeling van subsidiebeschikkingen bij een Ministerie of de produktontwikkeling bij een elektronica concern. Vaak wordt gesteld dat het bereiken van deze vooraf vastgestelde uitkomst veel efficiënter en effectiever bereikt kan worden met behulp van de moderne Informatietechnologie.

Het gebruik van informatietechnologie is inmiddels in hoge mate doorgedrongen in vrijwel alle sectoren in onze economie en binnen de dienstverlening en de overheid. Het probleem is echter dat, in tegenstelling tot de handel en industrie, in deze laatste sectoren de efficiency slechts in beperkte mate is verbeterd. Ook zijn de bedrijfsprocessen niet aangepast aan de mogelijkheden die IT biedt. En dat terwijl IT grote successen heeft geboekt, met name in produktie- omgevingen.