Referenties

Ministerie van Buitenlandse zaken
 • ICT (uitrol hard- & software worldwide) procesmodel, opleiding
 • Personeelszaken (implementatie salarissysteem)
 • Financiële administratie (implementatie Oracle)
 • Inkoop (e-procurement)
Ministerie van Binnenlandse Zaken + IBM
 • P-Direkt, impactanalyse, implementatie SSC
Ministerie van VROM
 • P-Direkt, impactanalyse, implementatie SSC
Ministerie van Financiën
 • P-Direkt, impactanalyse, implementatie SSC
Ministerie van VWS
 • P-Direkt, impactanalyse, implementatie SSC
Interpolis
 • Fusie
Monumentenzorg + ROB
 • Fusie
Rijksgebouwendienst
 • Begeleiding selectietraject nieuwbouw Ministeries
2e Kamer
 • e-procurement
Gemeente Rotterdam
 • Procesherontwerp en Ontwikkeling dienstverlening: BPR
 • Optimalisatie parkeerproducten
Prorail
 • Ontwikkeling Productencatalogus
 • Training procesmatig werken